Mari Ragnhult är konstnär med fantastisk känsla för färg och ett säkert öga för naturens rikedom på detaljer. Vi delar kärleken till både form och natur, men det var ändå nervöst att få förtroendet att bygga om hennes igenväxta slänt. Det är inte ofta jag rekommenderar totalslakt av en yta, men när jorden är full av vinda och kirskål måste den bort. De stora rododendronbuskarna behövde lyftas eftersom de skymde utsikten från ateljéfönstren, och fick bilda stomme till den nya anläggningen.

Mina designelever brukar fråga: “Men vad ska man börja med?! Växterna? Eller gångarna??” Och trots femton års designkurser har jag lika svårt att svara. För själv börjar jag olika varje gång… Ofta är det platsen, inte plantorna som blir startpunkt. Marklutning kräver något slags nivåbyggande – åtminstone om man har som mål att växterna ska trivas… Vart marken lutar – åt söder eller norr – hur blåsigt läget är och den befintliga jordmånen styr också växtvalen. Och så sätter omgivningen sina gränser. Skuggande träd, törstiga björkrötter, omfångsrika grannhäckar eller byggnader behöver tas med i kalkylen, etc, etc, etc.

Ett råd jag brukar ge är: Börja med det viktigaste! I Maris slänt valde jag att låta hennes fars frösådda rododendron dominera – både i höjd och i position. Från huset sett bildar de en slags portal vänster och höger om siktlinjen – och styr därmed både hur stor ytan måste bli för att det inte ska se för trångt ut och var gången måste hamna… Deras position styr även övriga växters placering. För om något annat tillåts bli bredare högre eller stiligare, då ÄR ju inte roddisarna “viktigast” längre! Lägre grupper av julrosor fungerade jättebra, liksom lägre långsamväxande lönnar.

Pallisaden byggd av ekstockar avgränsar den nivå som kommer att innehålla en hemmabyggd stocksoffa och fler av Maris naturstilleben. Nu i februari ska det transporteras drivved att komplettera fågelbo-installationen (översta bilden), läggas duk och markgrus till ytan framför ateljén, och sedan är det bara att vänta in vårblommande narcisser, julrosor, snödroppar och vivor…