När jag förra veckan fått shoppingspel och kom hem med tre nya äppelträd och ett Greve Moltkepäron försökte jag låta bli att undra var de skulle få plats… Men allt har löst sig på nära nog magiskt vis, och två av ungträden kom i jord idag. Som synes börjar jag med att ställa ut träden på prov – OCH tittar på dem från olika håll innan jag bestämmer mig. Här är det sorten Höstdessert som verkar finna sig väl mellan tre jättepioner. Och blir trädet för omfångsrikt för platsen går det fint att lyfta och flytta det inom tre år. Året före flytt beskär man lämpligen rötterna en 3-4 dm ut från stammen, så trädet stimuleras att göra en mer samlad rotbildning före flytt.

Förutom Höstdessert skaffade jag Gul Richard och Åkerö, det vill säga två septembermognande och ett riktigt vinteräpple som förhoppningsvis pollineras av mitt befintliga Ribston.

Jag ser fram emot att bygga min första fruktspaljé till våren. Jo, jag vet att det knappt syns i bilden nedan, men det är faktiskt Granater på den svagväxande grundstammen B9, med en perfekt vänstergren, en högergren och en liten benig topp!

Och som synes lär det inte behöva bindas fast förrän i vår – det lär ju inte blåsa bort…

Betydligt äldre än mina nyköpta träd är detta Åkerö i en äppellund i Stamnared. Oerhört roligt att få klippa kan jag bara konstatera, och ovanligt att kunna jobba i tunn jacka så här i slutet av november! Här har jag horisontaliserat grenarna – det vill säga lämnat kvar horisontella grenar och klippt bort alltför kraftiga upprätta grenar från dessa. Mer luft mellan grenvåningarna ger frukterna mer ljus, mer smak, och dessutom missgynnas eventuella svampsjukdomar.

Här är det 30-talssorten Mutsu som är i stort behov av hjälp. Roligt nog hängde äpplena kvar efter den första frostknäppen, och var helt okey att skörda eftersom de fått tina på trädet.

Förhoppningsvis blir det beskärningskurs just i denna gamla äppelodling i vår – Per-Inge och Ann-Louise erbjuder sig generöst nog att låna ut sina träd för hugade som vill träna sin förmåga att läsa av trädens behov och därigenom förlänga deras produktiva liv! Mer om kursdatum, vägbeskrivning och priser skriver jag om efter årsskiftet…