I oktober klippte jag ett par plommonträd för bekanta nära Varberg. Ovan är det Opal före och efter beskärning, och nedan ett tidigare brutalbeskuret Victoriaplommon. Som synes märks det ingen större skillnad. Det ska det inte heller… Plommon och körsbär, det vill säga stenfrukter, ska INTE beskäras brutalt, och ALDRIG annat än på hösten.

Här har jag fokuserat på de gyllene basreglerna:

1) Ta bort döda och sjuka grenar 2) Gör noggranna snitt utan fransning och fläkskador 3) Korta in och gallra bland smågrenarna i kronans yttre delar – men undvik att såga i grövre grenar på grund av risk för framtida sjukdomar…

Nästa vecka blir det bilder från en mycket gammal äppellund som jag fått förtroendet att sätta sågen i. Nu när mildvädret kommit tillbaka finns det all anledning att höstbeskära de träd som har växt kraftigt under året. Klenväxande och pensionerade träd däremot mår bättre av att klippas på våren, så att de vitaliseras och får fart på grentillväxten. Och som alltid när det gäller beskärning handlar det om säkerhet: Din säkerhet kräver bra redskap och stadig stege. Trädets säkerhet och framtida existens kräver en bedömning av risker: Sjukdomar? Övertunga grenar? Balanserad krona?

Genom att skära bort en del större grenar, och gallra bland övertunga grenruskor ger du trädet längre livslängd, med något färre men större frukter – helt enkelt ett lyckligare träd…