Lyhörd beskärning handlar om att undvika närsynthet – och kortsynthet. Om vi börjar med fruktträd som redan är planterade, så finns några saker att hålla i minnet.

Trädet “bor” någonstans. Fuktigt eller torrt, mot söder eller norr, och med diverse skuggande träd, väggar eller höghus inpå sig. Börja med att fundera på om de omgivande hindren för tillväxt kan förbättras innan du börjar karva i ditt objekt.

Ibland kan det räcka med att kalka (med Algomin till exempel) eftersom körsbär och plommon får svårt att ge frukt om de står för surt, till skillnad från äpplen och päron. Ogräsrensning runt fötterna är också ett sätt att “gödsla” eftersom mer näring blir kvar till träden.

Här ett exempel på en lycklig ormhassel med gott om ljus omkring sig. Visst kan man klippa den om man vill ha några grenar i vas – eller binda upp en gren mot ett stöd för att bygga en till våning. Annars inskränker sig skötseln till att ta bort de raka grenar som kommer från grundstammen (den vanliga hasseln) och som skulle stjäla energi från den mer svagväxande varianten.

Här behövs det hårdare tag – för att någon tidigare beskurit utan känsla. Denna spindelklippta apel räddades från en kommersiell äppelodling 2009, och brutalklippningen har gett lättplockad frukt. Men livstiden kortas – efter tio år brukar träden kasseras. Att 30 av dem överlevde uppryckning med tross i april, flytt till Munkagård av gårdens ägare och återplantering utan trädstöd visar väl hur oerhört tåliga aplar är.

Det äldsta äppelträd jag föryngringsbeskurit var sisådär 90 år gammalt. Kronan hade vält över en liten bäck, och jag tog resolut av allt utom en drygt enmeters stam med några pippliga årsskott. Några år senare reste sig en prydlig och till synes tonårig krona rakt upp från den kortade stammen, och började ge frukt…

Aplar (både tama och vilda) är bra på att bryta nya skott från gammal ved. De har också, till skillnad från plommonträd, gott om så kallade “vilande knoppar” som hoppar igång om det skulle behövas. Ovan syns de som små ljusare fläckar under den översta grenen.

Körsbär och plommon, däremot, har svårt att trolla fram nyskott på gamla avsågade grenar, och behöver därför få behålla sina smågrenar och korta skott, så kallade fruktspjut, som kan ge frukt…